ႏွစ္သစ္အတြက္ Judson Center သို႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း
ပီနမ္ (မေလးရွားႏိုင္ငံ) ျမန္မာအသင္းေတာ္ - ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း (Rev. Dr Cho)

 

Have a Blessed New Year!

It is almost time to say farewell to 2008 and welcome 2009.
Let all bygones be bygones.
Let us forgive one another for all faults, mistakes and transgressions.
Let us look ahead with hope for better tomorrows.
Let us live each day as if it were the last as the Lord led us thus far.
It is nice to have known you and you have been special to us in some way.
Thank you for all the bad times when things were uppleasant.
We wish you, health, happiness and Godliness for now, and evermore.

Penang Myanmar Evangelistic X'mas celebretion. God is Good.
 

ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျပည့္စံုေသာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ။

အခုအခ်ိန္ဟာ ၂၀၀၈ ကိုႏႈတ္ဆက္ျပီး၊ ႏွစ္သစ္ ၂၀၀၉ ကိုၾကိဳဆိုရမဲ့ အခ်ိန္ပါ။
ရွိျပီးတာေတြ၊ရွိပါေစ။ ျဖစ္ျပီးတာေတြလဲ ျဖစ္ပါေစ။
တဦးနဲ႔တဦး ေျပာမွားဆိုမွား၊ အျပစ္ေတြကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
မနက္ျဖန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေရွ႔ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကပါ။
တေန႔တာအေကာင္းဆံုးအသက္ရွင္ျပီး ဘုရားရွင္ေခၚေဆာင္ရာလိုက္ၾကပါ။
မိတ္ေဆြတို႔နဲ႔ သိရျခင္းအတြက္ အထူးအမွတ္ရေနမွာပါ။
စိတ္မေၾကလည္မႈမ်ား၊ အခက္အခဲျဖစ္ခ်ိန္မ်ား အတြက္လည္း ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။
က်န္းမ်ာ၊၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႔အတူ ဘုရားသခင္နဲ႔အစဥ္လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါေစလို႔
ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔လိုက္ပါတယ္။  ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္။

In His grace and Holy service
ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း Cho Ma Na Ling & Seng Hkawn, Penang , Malaysia ) 

 


ျမန္မာျပည္မွာ ၀ိုင္စီ ဆိုတဲ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာသင္တန္းမွာ ဓမၼဆရာေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာအႏွံ႔က ျမန္မာမ်ားထံ ေရာက္ရွိျပီး ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္ျမိဳ႔မွာ ေစလႊတ္ခံရတဲ့ ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း (Rev. Dr. Peter Cho)  ဇနီးေမာင္ႏွံ နဲ႔အတူ ၂၀၀၈ ခရစ္စမတ္ကို ပီနန္တ၀ိုက္က ျမန္မာမ်ားနဲ႔ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္အၾကိဳဆင္ႏြဲတဲ့ ဓါတ္ပံု သတင္းျဖစ္ပါတယ္။
Rev.Dr. Peter Cho  Gospel Int'l Myanmar Ministry, Penang Malaysia 016-4667740
 


၃၁ - ဒီဇင္ဘာ - ၂၀၀၈


BurmeseBible.org
21 Dec 2008 in Omaha & Lincon, Nebraska USA


Judson Burmese Bible
www.burmesebible.com

 

Judson Baptist Church
Singapore
jbcs.org.sgMCA Bangkok
www.mcabangkok.org

 


 PDF Download 


သခင္စကား အမွတ္၈၇ Nov08

 


Sermon Documents

Singapore 


Rev. Dr Kyaw Win

 


Bangkok - 2008

 


Rev. Augustus

 


Tokyo Kachin Baptist
Church

Rev. Yojong Yaw  Han

 


Judson (Singapore)

 


Karen KBCS

SingaporeHakka Myanmar
Singapore

 


Myanmar Baptist Church
 NewYork


First Burmese Baptist Church
San Francisco

 


San Jose Burmese Church

www.bccsv.org

 


Oakland Burmese Church

 


Calvary Baptist Church
Bangkok

 


MCA , Thailand 

Myanmar Christian Assembly

 

Burmese Christian Links - Click Here

Myanmar Audio Semons     

  

   
www.BurmeseBible.com